Loading...
Liên hệ
Ms. Trần Thị Thu Hồng
Phone: 0932.673.557
Email: thuhong@ecc-hcm.gov.vn
SIHUB
Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
https://www.facebook.com/saigoninnovationhub/